Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

eretika
2748 8038
eretika
7351 fec5 500
Reposted fromxanth xanth viatomczan tomczan
eretika
Reposted fromgrycan grycan viawolalabym wolalabym

April 22 2017

eretika
eretika
Jest jednym z mężczyzn, przez których płakałam i zarazem jedynym, do którego nie miałam o to żalu. Nie zasłużył na to aby wiedzieć, że go kocham.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaDreamsMayCome DreamsMayCome
eretika
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viamaryla maryla
eretika
7074 bca4
Reposted frompapaj papaj viaolls503 olls503

April 19 2017

eretika

Beauty and the Beast (2017)Reposted fromskrzacik skrzacik viaklutz klutz
5522 715a

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

eretika
5787 7119
Reposted fromoll oll viafranklymydear franklymydear
eretika
eretika
7212 dddf 500
Reposted fromoll oll viagos123 gos123
eretika
eretika
8079 1957 500
Reposted fromoll oll viagriseldis griseldis
eretika
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viaznikajac znikajac
eretika
3703 2fbb 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainvisibility invisibility
eretika
0796 3344
Reposted fromiamstrong iamstrong viainvisibility invisibility
eretika
8142 886e 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaikari ikari

April 14 2017

eretika
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl