Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

eretika


Someone in Bulgaria is putting googly eyes on broken street objects
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viasoSad soSad

May 30 2017

eretika
Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z własnej głupoty, 
albowiem będą mieć ubaw do końca.
— ks. Jan Twardowski
eretika
eretika
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadupablada dupablada

May 23 2017

eretika
0138 a30b
Reposted fromtfu tfu viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
eretika
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viajoannna joannna
0430 cc2b 500

srgtibbs:

Youve angered the great deku tree

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaagentX agentX
eretika
Reposted fromyarmus yarmus viaoll oll
0633 6947 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaoll oll
eretika
6076 e340
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
7006 b927 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaoll oll
eretika
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viamadeliine madeliine
eretika
6121 7007
Reposted fromspring-flow spring-flow viapannakies pannakies
eretika
3826 8bc6 500
Reposted frombugie bugie viaeternaljourney eternaljourney

May 21 2017

eretika
7459 4986 500

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromamusingmurff amusingmurff viaincentive incentive
eretika
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
eretika
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabumpy bumpy
eretika
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...).
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromrefuge refuge vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl