Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

eretika
8369 478e
Reposted fromels els viajrb jrb
eretika
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viatake-care take-care
eretika
8377 7efb
Reposted frommhorrighan mhorrighan viamaali maali
eretika
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadupablada dupablada
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

eretika
eretika
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie vianergo nergo
eretika
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vianergo nergo
eretika

Przypomniało mi się to w samą nieporę.


— Edward Stachura
Reposted fromrol rol viaSeventeenRed SeventeenRed

June 27 2017

eretika
7508 b435 500
"Koło Jana, koło Jana Tam dziewczęta się schodziły, Sobie ogień nałożyły Tam ich północ ciemna naszła"
~ Pieśń Sobótkowa
eretika
1697 eb7c 500
eretika
3090 ed9f 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamessinhead messinhead
eretika
eretika
3019 fbde 500

June 23 2017

8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaK8 K8

June 04 2017

eretika


Someone in Bulgaria is putting googly eyes on broken street objects
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viasoSad soSad

May 30 2017

eretika
Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z własnej głupoty, 
albowiem będą mieć ubaw do końca.
— ks. Jan Twardowski
eretika
eretika
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadupablada dupablada

May 23 2017

eretika
0138 a30b
Reposted fromtfu tfu viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl