Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

eretika
7711 cfc8
Reposted fromtfu tfu viamaali maali
eretika
1497 9f61 500
eretika
1019 f66e 500
Reposted fromkyte kyte viagoraca-czekolada goraca-czekolada
eretika
1403 b647 500
Reposted frompapaj papaj viawrite-url-here write-url-here
eretika
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viasleeplessy sleeplessy
eretika
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viasleeplessy sleeplessy
eretika
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

August 16 2017

eretika
eretika
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viatak-czekam tak-czekam
eretika
9141 1a76 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viarichardm richardm
eretika
6117 c183
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viarudosci rudosci

August 15 2017

eretika
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita
eretika
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
eretika
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaK8 K8
eretika
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaK8 K8

August 13 2017

eretika
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapannalu pannalu

July 24 2017

eretika
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie

July 16 2017

eretika
8369 478e
Reposted fromels els viajrb jrb
eretika
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viatake-care take-care
eretika
8377 7efb
Reposted frommhorrighan mhorrighan viamaali maali
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl