Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

eretika
0863 9fba 500
Reposted fromtfu tfu viasom3thingwild som3thingwild

November 26 2017

eretika
Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd.
Odcinek z dnia: 2011.12.21
Reposted fromsaski saski viapozakontrola pozakontrola
Sponsored post
feedback2020-admin

October 30 2017

eretika
8215 23a2 500
Reposted fromxanth xanth vianoisetales noisetales

October 29 2017

eretika
3264 82fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianoisetales noisetales
eretika
Pragnęłam jesieni. Odeszły na szczęście w przeszłość te dni, kiedy sponiewierana przez lato, wybatożona słonecznymi promieniami wyglądałam jesieni w napięciu. Wielbię tę piękność, rudą jak muza z międzywojnia, wystrojoną w brązy i żółcie, których pozbywa się sukcesywnie, by stanąć przede mną naga i zapłakana. Nieprzeciętnie skłonna do nagłych wzruszeń, mogę ronić łzy incognito, pozwalając im mieszać się z deszczem. Mogę z moich kształtów uczynić zagadkę dla świata, chowając je pod obszernym paltem. Mogę, patrząc na wirujące liście, popaść w swoisty stupor, który da nadaktywnemu umysłowi chwilę wytchnienia. W razie ekstremalnego napięcia mogę się osunąć w inspirowaną późnojesiennym krajobrazem depresję. Kocham jesień, a ta miłość sprawia, że pięknieję
— Katarzyna Nosowska w magazynie "Zwierciadło"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi
eretika
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald viaSecret-Obsession Secret-Obsession
eretika
"Listopad cmentarz pusty
deszczu zimna lura
- to straszne - ktoś mówi
przestać kochać zmarłego dlatego że umarł" — 
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamyszkaminnie myszkaminnie
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

1519 8318
Reposted frombrumous brumous vialadymartini ladymartini

October 25 2017

eretika
7279 4a3d
Reposted fromtfu tfu viaszmay szmay
eretika
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaszmay szmay
eretika

“And the Lord said, ‘Let there be Cats.’” — @CosmosClawful

4502 9a56

catgifcentral:

Fuck whoever’s in this bag

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaszmay szmay
eretika
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamylittleuniverse mylittleuniverse
eretika
8183 716d
Reposted fromtfu tfu viaHogattaa Hogattaa
eretika
Reposted fromFlau Flau viaHogattaa Hogattaa
eretika
eretika

October 11 2017

eretika
3433 1bc5
Reposted fromoutlander outlander viatysiace-mysli tysiace-mysli
eretika
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaeloo eloo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...